Standard WT 2021 - wymagania

Standard WT 2021 - wymagania

Od 1 stycznia 2021 roku będą obowiązywać nowe Warunki Techniczne, które zmieniają m.in. wymagane parametry techniczne okien. Osoby, które planują budowę lub modernizację domu muszą uwzględnić je w swoich inwestycjach. Co prawda już teraz większość sprzedawanej przez nas stolarki spełnia wytyczne WT 2021 niemniej od 1 stycznia będzie to obligatoryjne dla pozwoleń wydanych już w 2021 roku. 

Wejście w życie od stycznia 2021 nowych regulacji w prawie budowlanym to kolejny krok w dążeniu do poprawy efektywności energetycznej budynków, co ma być jednym z elementów redukujących zużycie energii i emisji CO2 w budownictwie. Jest to kierunek zgodny z tym, który wytycza dyrektywa EPBD, zakładająca m.in. dążenie do osiągnięcia przez budynki statusu niemal zeroenergetycznego, czyli takich budynków, które wykazują zużycie energii bliskie zeru. Nowe przepisy będą dotyczyć również budynków poddawanych modernizacji.

Zmiany Warunków Technicznych w Polsce były wprowadzane etapami - w 2014 i 2017 roku. Nadchodząca zmiana będzie więc trzecią z kolei. Wchodzący od nowego roku w życie nowy standard WT 2021, dotyczy przede wszystkim takich obszarów jak: zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła przegród oraz ograniczenia zapotrzebowania budynków na nieodnawialną energię pierwotną

Jakie zmiany w stolarce okiennej?


Nowe regulacje wymuszają również stosowanie okien o wyższych parametrach energooszczędności.A konkretnie zmienią się wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła Uw, który jest sukcesywnie obniżany. Według obecnych wymagań wynosi on 1,1 W/m2K dla okien pionowych, i 1,3 W/m2K dla dachowych. Od 1 stycznia 2021 roku współczynnik ten dla okien pionowych ma wynosić 0,9 W/m2K, zaś połaciowych 1,1 W/m2K.


O czym powinni pamiętać inwestorzy w związku ze zmianami w przepisach?

Oto kilka istotnych faktów rozwiewających wątpliwości osób będących na różnym etapie inwestycji:

  • Inwestor jest zobowiązany budować dom zgodnie z projektem budowlanym, a jego częścią są materiały budowlane, w tym również okna. Ich parametry muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.
  • Warunki techniczne 2021 będzie musiał spełnić każdy inwestor, który planuje ubiegać się o pozwolenie na budowę w przyszłym roku.
  • Inwestorzy, którzy obecnie są na etapie ustaleń z architektem, i którzy planują złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w przyszłym roku, powinni już teraz zobowiązać go do zastosowania w projekcie materiałów zgodnych z zapisami nowych Warunków Technicznych.
  • Osoby, które kupiły projekt np. domu typowego, ale do tej pory nie wystąpiły o pozwolenie, powinny dokonać adaptacji projektu, która uwzględni nowe Warunki Techniczne, aby nie ryzykować odrzucenia projektu.
  • Na dniach mają wejść w życie nowe przepisy regulujące kwestię terminu obowiązywania inwestora nowych Warunków Technicznych. Decydującym będzie moment złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub o prowadzenie robót na zgłoszenie, a nie zaś moment wydania decyzji, jak to było do tej pory. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś złożył już wniosek lub planuje go wkrótce złożyć, bez względu na to kiedy otrzyma decyzję, będzie miał możliwość zastosowania starych przepisów.
  • Osoby, które chcą skorzystać z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze na modernizację już istniejącego budynku muszą również stosować wymagania wymogi określone w WT dla roku 2021.
Powiązane produkty

Powiązane artykuły:

copyright DachoweOkna.pl
projekt i wykonanie xir.pl