• Zobacz różnice, których nie widać od razu.
  Dlaczego warto wybrać ofertę
  VELUX
  Zobacz różnice, których nie widać od razu.
 • okno premium w standardowej cenie
  TRIO Pine
  Trzyszybowe okno dachowe TRIO
  okno premium w standardowej cenie
 • szaro-brązowy RAL 7022, czarny RAL 9005 oraz najbardziej popularny antracyt RAL 7016
  Pakiet SUPERTRIO to m.in:
  możliwość wyboru koloru oblachowania:
  szaro-brązowy RAL 7022, czarny RAL 9005 oraz najbardziej popularny antracyt RAL 7016

Ciepły montaż okien Jest 7 produktów.


montaz_szczelny.jpg

Wymagania obligatoryjne, 
obowiązujące wszystkich począwszy od projektantów, inwestorów, a także wykonawców robót budowlanych polegających na montażu stolarki budowlanej znajdują się w polskich przepisach techniczno-budowlanych. Zgodnie z treścią art.7 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U.2018, poz.1202), do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie. Zbiór warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422).

Wymagania Rozporządzenia, które należy uznać za odnoszące się bezpośrednio do robót instalacyjnych stolarki budowlanej dotyczą takich grup zagadnień, jak:

 • wodoszczelność połączeń okien z ościeżami,
 • kondensacja pary wodnej na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami,
 • szczelność na przenikanie powietrza połączeń okien z ościeżami.Soudal Window System (SWS) to rozwiązanie dla spełnienia wymogów poprawnego montażu.

W skład systemu wchodzą m.in:
- taśma paroizolacyjna
- piana poliuretanowa
- taśma paroprzepuszczalna
Użycie taśmy paroizolacyjnej to jedna z skutecznych metod zabezpieczenia warstwy piany poliuretanowej przed przenikaniem wilgoci z otoczenia.

Tylko sucha warstwa posiada odpowiednie parametry izolacyjne i akustyczne.


1. Przygotowanie podłoża

Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe ułożenie taśm. Nierówne podłoża, np. z pustaków ceramicznych, należy wyrównać zaprawą murarską, następnie ustabilizować podkładem gruntującym (np. szybkim primerem).

2. Przyklejanie taśmy do ościeżnicy

Przykleić taśmę paroizolacyjną (czerwona) na ościeżnicę od strony wewnętrznej oraz taśmę paroprzepuszczalną (czarną) od strony zewnętrznej. W narożnikach pozostawić zakład ok. 4 cm, tzw. ucho, skleić taśmę paskiem kleju.

3. Wypoziomowanie i montaż mechaniczny ościeżnicy w otworze okiennym

Ustawić ościeżnicę w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomować, wypionować i unieruchomić przy pomocy klinów bądź klocków z tworzywa sztucznego lub impregnowanego drewna. Zamocować mechanicznie na kotwy, dyble lub konsole (w zależności od zaleceń producenta okien). 

4. Przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej do ościeża na zewnątrz

Zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą taśmę i przykleić do muru na zagruntowane i suche ościeże. Po delikatnym naciągnięciu folii docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie. Taśmę należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych maksymalnie do 3 miesięcy od montażu, w przypadku naklejania do zamontowanego wcześniej okna - niezwłocznie.

5. Wypełnianie szczeliny pianą poliuretanową

Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty dają wysokiej jakości pianki poliuretanowe. 
Przed aplikacją piany zwilżyć podłoże - przyśpiesza to proces polimeryzacji oraz poprawia strukturę komórkową piany. Szczelinę wypełniać pianą jedynie w części - piana rozpręża się podczas utwardzania - tak aby grubość pojedyńczej warstwy nie była większa niż 3 cm. Po utwardzeniu piany naddatki obciąć ostrym narzędziem, pamiętając, żeby nie uszkodzić taśmy.

6. Przyklejanie taśmy paroszczelnej (czerwona) do ościeża od wewnątrz

Taśma paroszczelna (czerwona) chroni warstwę piany poliuretanowej przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą i przykleić taśmę do zagruntowanego i suchego ościeża. Pasek butylu docisnąć gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie taśmy z murem. Po wyklejeniu taśma powinna przylegać do podłoża na całej szerokości. Miejsca łączenia taśm i wystających łączników mechanicznych doszczelnić klejem.

Pokazuje 1 - 7 z 7 elementów
copyright DachoweOkna.pl
projekt i wykonanie xir.pl